Klaas Frisoprijs

De Klaas Friso Stichting stelt zich ten doel: “Het bevorderen van sociaal-cultureel leven in Putten”. Tijdens één van onze repetitieavonden, werden wij verrast door een afvaardiging van de Klaas Friso Stichting die bekend maakte dat de Klaas Friso Prijs 2013 was toegekend aan het Puttens Mannenkoor.

Het juryrapport verwoordde hun keuze als volgt: “De jury heeft kennis genomen van de prachtige staat van dienst van het Puttens Mannenkoor, het koor vervult een rol van betekenis binnen Puttens Gemeenschap”. Dit werd toegelicht aan de hand van activiteiten zoals: Lenteconcerten, Kerstuitvoeringen, optredens in kerken, bejaarden- en ziekenhuizen.

Stichtingsvoorzitter E. de Graaf overhandigde, in aanwezigheid van Mevrouw Friso, Wethouder dhr. Koekoek, juryvoorzitter dhr. Paasman, bestuursleden van de Stichting en prijswinnaars uit voorgaande jaren, de prijs bestaande uit een oorkonde en een cheque ter aanmoediging. Het bestuur van het Puttens Mannenkoor zal met behulp van deze bijdrage haar piano vervangen zodra dit nodig is.
Omdat wij sprakeloos waren, werd ter afsluiting van het officiële deel een lied uit ons repertoire gezongen, waarna nog geruime tijd werd nagepraat.