Jubilea

Van de huidige leden zijn er 5 gehuldigd vanwege hun 25 jarige jubileum, het zijn de heren Berend Dekker, Ot Ruiter, Dick van Bloemendaal en Alex van der Ziel.

Er is één lid gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap, dat is de heer Wim Termaat.

Er zijn twee leden gehuldigd voor hun 50 jarig lidmaatschap, dat zijn de heren Henk Termaat en Bertus Willemsen.

Er is één lid gehuldigd voor zijn 65 jarige lidmaatschap, dat is de heer Cees Zwart.

Op de ledenvergadering van 23 februari 2010 is Dick van Bloemendaal door bestuur en leden benoemd tot Ere-Voorzitter als blijk van dank voor zijn grote verdiensten gedurende 12 jaar als voorzitter van het mannenkoor.