Informatie

We zijn een algemeen mannenkoor met een zeer gevarieerd programma.

Het ledental is momenteel 29 mannen.

Ons repertoire bestaat uit 50% geestelijke en 50% wereldse liederen, zowel in de Nederlandse taal (70%) als in andere talen.

Het door de muziekcommissie en dirigent gekozen repertoire wordt meegedeeld aan het bestuur, deze zal dat indien nodig toelichten aan de leden.

We hebben een eigen gebouw met een prachtige en ruime zaal met een goede akoestiek.

Naast het zingen worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd, waarbij ook de partners van de koorleden aanwezig zijn, zoals een fiets- en barbequedag, een feestavond voordat de zomervakantie begint, een nieuwjaarsreceptie met een warm en koud buffet en een 5-tal bingoavonden (ook voor niet-leden

Elk jaar verzorgen we een gratis Kerstmiddag voor de Puttense ouderen en mindervaliden met een consumptie en een leuke attentie.

Repetities voor belangstellenden
Elke dinsdag in ons gebouw aan de Hooiweg 4a.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open om 19:00 uur.

Samen met een aantal Puttense koren hebben wij de beschikking over een demontabel, lichtgewicht podium met aanhangwagen voor optredens op locatie.
De aanschaf van deze materialen is mogelijk gemaakt door een schenking van de Gemeente Putten en de Rabobank.

Vaste jaarlijks terugkomende optredens.
Lenteconcert (meestal met een ander plaatselijk of regionaal koor).
Kerstmiddag voor bejaarden en mindervaliden.
Medewerking verlenen aan een aantal kerkdiensten in verschillende kerken.
Diverse optredens in Woon- en Zorgcentra.

Donateurs.
We mogen ons gelukkig prijzen met een groot aantal donateurs die ons elk jaar weer steunen met een gift. Het aantal donateurs bedraagt momenteel 150 personen.

De beschermheer van ons koor.
Dhr. H.A. Lambooij, burgemeester van Putten, heeft er in toegestemd deze erefunctie te vervullen.