Historie

Op 2 december 1947 is het Puttens Mannenkoor heropgericht, daarvoor bestond het koor al vanaf 1933 onder de naam “Vooruit” met als dirigent de heer Johan Driesenaar uit Harderwijk en werd in 1934 de naam gewijzigd naar “Puttensch Mannenkoor”.

Bij de heroprichting van het “Puttens Mannenkoor” in 1947 waren o.a. de heren G. Amsing, H. van Moorselaar, P. Post en B. Tromp betrokken.

Dirigent werd de heer O. Rooke uit Amersfoort, die na zijn overlijden in 1952 werd opgevolgd door zijn zoon M.? Rooke eveneens uit Amersfoort.

In 1953 werd de heer P. Timmer uit Hierden aangesteld als dirigent, de functie die hij 45 jaar lang vervulde, hij nam afscheid op 7 juli 1998.

Per 18 augustus 1998 werd de heer S. Tolsma uit Lemmer als dirigent aangesteld, helaas voor ons koor kreeg hij een prachtige baan in Noorwegen aangeboden, daarom hebben we op 28 december 1998 alweer afscheid van hem moeten nemen.

Na een aantal repetities onder tijdelijke leiding van de heren Wim Ruitenbeek en Cor ten Velde werd Cor ten Velde op de ledenvergadering van maart 1999 als nieuwe dirigent aangesteld.

Op 24 juni 2008 is Cor ten Velde gestopt als dirigent en heeft het koor overgedragen aan Wim Ruitenbeek die al vele jaren Cor verving tijdens zijn vakanties.

Wim Ruitenbeek heeft ons koor gedirigeerd tot 1 september 2018.

Vanaf 20 november 2018 tot 7 april 2020 stond het koor onder leiding van Stephan Havelaar.

De huidige dirigent, Ab Weegenaar, begeleidt het koor vanaf 1 september 2021.