Contact

Gebouw Puttens Mannenkoor
Hooiweg 4a
3882 MS Putten
Tel: 0341-354849

Bankrekeningnummer
NL34 RABO 0144 368617 t.n.v. Puttens Mannenkoor te Putten

Voorzitter
Leendert Lodder
Email: leendert.lodder@hotmail.com

Secretaris
Alex van der Ziel
Email: a.vdziel@gmail.com

Penningmeester
Rinus van Galen
Email: vangalen@solcon.nl

Algemeen lid
Cor ten Velde
Email: cjmtvelde@gmail.com

Alg. Adjunct en Beheer/verhuur gebouw
Berend Dekker
Email: fam.dekker.putten@gmail.com

Beheerder donateursbestand
Herman Guliker
Email: herman@guliker.info