Welkom

Puttens Mannenkoor

Het ‘Puttens Mannenkoor’ is binnen de Puttense gemeenschap een begrip en doet mee aan het rijk geschakeerde culturele en maatschappelijke leven in Putten.
Het is een ambitieuze vriendengroep waar iedereen zich thuis voelt.
Het koor streeft ernaar een goed niveau te bereiken door wekelijks stevig te repeteren op de dinsdagavond. Het plezier in het zingen staat voorop.

Het koor is een algemeen koor, d.w.z. dat het koor niet aan een levensbeschouwelijke richting gebonden is.
Het repertoire bestaat daarom uit geestelijke en niet-geestelijke liederen, in meerdere talen, dus ‘voor elk wat wils’.
Het mannenkoor is na de tweede wereldoorlog heropgericht op 2 december 1947 en in 2017 bestond het koor 70 jaar, een jubileum om niet ongemerkt voorbij te laten gaan.
In het voorjaar van 2013 is het koor daarom op concertreis geweest naar Duitsland en is er een nieuwe CD uitgebracht.

Naast een jaarlijks terugkerend Lenteconcert en een gratis kerstmiddag voor bejaarden en mindervaliden treedt het koor ook op in kerkdiensten en woon- en zorgcentra en bij evenementen.

Een grote rijkdom is het eigen repetitiegebouw aan de Hooiweg, waarvan hierboven ook enkele foto’s te zien zijn.

Het koor is aangesloten bij het KNZV, het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond, waarvan H.M. Prinses Beatrix beschermvrouwe is.

Nieuwsgierig geworden en wilt u ons zien en horen zingen?
Het bijwonen van enkele repetities is altijd mogelijk en dat zal u een indruk geven van de sfeer en het werk op het koor.
En de leden zullen u met open armen ontvangen!

Namens het koor,

de voorzitter